Yrittäminen ja internet

Mitä kauemmin internet on ollut elämässämme, sitä selvempää on, että yritykset toimivat myös siellä. Aivan aluksi jo olemassa olevat yritykset perustivat nettisivuja, mutta nykyään yritykset, ja jopa jotkin alat, toimivat lähes kokonaan internetissä. Monille yrityksille ensisijainen tarve

Yhteiskunnallinen muutos ja internet

Jo pelkästään tapamme keskustella yhteiskunnallisista asioista on muuttunut 2000-luvulle tultaessa, kiitos internetin. Monet muutkin asiat, käytännössä kaikki, on muuttunut internetin myötä: asioiden hoitaminen, tiedon jakaminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja yrittäminen. Nykyaikana on vaikea löytää asioita, jotka eivät olisi

Yhteiskuntaoppi kouluaineena

Yhteiskuntaoppi on uusi aine, joka alkaa 9. vuosiluokalla peruskoulussa ja joka korvaa historian peruskoulun viimeisellä luokalla. Tällöin opiskellaan uutena asiana monia keskeisiä yhteiskunnan rakenteita ja periaatteita, kuten vaalit, verotus ja yritysten toiminta. Yhteiskuntaoppia on peruskoulussa kolme tuntia

Yhteiskunnallisista asioista keskusteleminen

Monien mielestä ei ole fiksua puhua politiikasta muiden kuin vain läheisimpien tuttujen kanssa ja silloinkin vain, jos tietää ettei se aiheuta täyttä kaaosta. Olisi kuitenkin kaikkien edun mukaista, että meillä olisi muutamia perusasioita hallinnassa ennen kuin otamme

Yhteiskunnallinen keskustelu

Kun internet löi läpi 1990-luvun kuluessa olivat odotukset korkealla: paljon puhuttu demokratian kriisi päättyisi, kun kansalaiset voisivat netin kautta olla jatkuvasti perillä ajankohtaisista asioista ja pitää yhteyttä edustajiinsa. Internetin vaikutus yhteiskunnalliseen keskusteluun on kiistatonta niin Suomessa kuin

Suomalaisen yhteiskunnan arvot

Sanalla ”arvo” tarkoitetaan jotain hyvänä ja tärkeänä pidettävää asiaa. Arvojen suojelemiseksi yhteisöllä on usein liuta normeja eli sääntöjä, ja niiden rikkomisesta voi seurata sanktio. Se, mikä on arvo millekin yhteisölle, riippuu yhteisöstä itsestään, ajasta ja yhteisöön kohdistuvista

Luottamus ja yhteiskunta

Toimiva yhteiskunta vaatii ennen kaikkea luottamusta sen jäsenten välisissä suhteissa kuin myös sen jäsenten ja instituutioiden välillä. Instituutioita yhteiskunnassa ovat mm. poliittinen järjestelmä ja oikeuslaitos. Se, miten paljon ihmiset luottavat toisiinsa, korreloi verrattain hyvin sen kanssa, miten

Kansalaisyhteiskunta – me yhdessä

Kaikessa lyhykäisyydessään kansalaisyhteiskunta tarkoittaa niitä yhteiskunnallisia toimijoita, joissa kansalaiset ovat suoraan toiminnan mahdollistajina. Ideana on, että kansalaiset tuovat itselleen tärkeitä asioita esille suoraan ja ilman esim. edustuksellista demokratiaa. Kansalaisyhteiskunnan tyypillinen piirre on laaja yhdistysten kenttä, jossa on