Yhteiskunnallinen muutos ja internet

Jo pelkästään tapamme keskustella yhteiskunnallisista asioista on muuttunut 2000-luvulle tultaessa, kiitos internetin. Monet muutkin asiat, käytännössä kaikki, on muuttunut internetin myötä: asioiden hoitaminen, tiedon jakaminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja yrittäminen. Nykyaikana on vaikea löytää asioita, jotka eivät olisi tavalla tai toisella kytköksissä internetiin.

Palvelua haetaan ja sitä saa yhä vain enemmän netistä. Näin toimivat niin yritykset kuin valtion virastotkin. Internetissä asioimisen ehdoton hyöty on sen riippumattomuus paikasta. Suomalainen voi tehdä veroilmoituksen tai ilmoittaa lapsen sairastumisesta koululle vain internet-yhteyden avulla.

Aikaisemmin uutisia saatiin sanomalehtien ja TV:n välityksellä. Näiden isoin haittapuoli on se, että uutisten ilmestymisajat ovat säännöllisiä ja ennalta määrättyjä, jolloin akuutteihin aiheisiin tarttuminen voi kestää jopa vuorokauden. Ja mikään ei ole niin vanhaa kuin vanha uutinen. Internetin avulla saamme tietoa maailman tapahtumista entistä nopeammin ja useammasta paikasta.

Yritysmaailma on mullistunut ehkä eniten viimeisen 20 vuoden aikana. Nykyään on yrityksiä, jopa kokonaisia aloja, jotka toimivat kokonaan internetin kautta, koska internetissä seinät eivät tule vastaan ja laajenemismahdollisuuksia on paljon. Vanhastaan esim. kasinolle piti fyysisesti mennä tiettyyn aikaan tietyissä vaatteissa ja etiketti oli tiukka. Nykyään https://kalevalakasino.org/n kaltaiset toimijat ovat tuoneet saman elämyksen kotiruudulle – minne vaan ja milloin vaan haluat, kunhan vain internet-yhteys löytyy.

Ihminen on sosiaalinen otus, joka tarvitsee muita ihmisiä ympärilleen toimiakseen normaalisti. Internet on tuonut tälle seuran löytämiselle entistä suuremmat mahdollisuudet ja pystymme sen avulla laajentamaan esim. ystäväpiiriämme niin kotimaassa kuin maailmallakin. Aikaisemmin internet-ystäviä ei niinkään laskettu ”oikeiksi” ystäviksi, mutta yhä useammalla meistä sellaisia kuitenkin on.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

Lyhyesti sanottuna: ihan mitä vaan. Pidemmän kaavan kautta voitaisiin sanoa, että koska internetin läsnäolo nykymaailmassa on niin läpitunkeva, kannattaa arvioida uudelleen omaa suhtautumistaan niin internetin käyttöön kuin myös esim. niihin yritystoiminnan muotoihin, jotka ovat sinne siirtyneet.

Odotettavissa on, että tulemme toimimaan vielä enemmän internetin kautta ja tulevaisuuden töitä voi tehdä etänä internetin välityksellä. Maailman sähköistyessä myös puita säästyy, kun sisältöä tuotetaan entistä enemmän verkkoon. Paljon puhutun sinivalon haittoihin tullaan myös kiinnittämään enemmän huomiota, kun ruudun edessä kulutettu aika lisääntyy.